Radionica gradnje masivnih raketnih peći

Raketne peći su pozate po svojoj efikasnosti i jednostavnosti izvedbe. Budući da u ložištu razvijaju izuzetno visoku  temperaturu, gotovo sva energija sadržana u drvetu pretvara se u toplinu (efikasnost preko 90% za razliku od klasičnih peći koje u najboljem slučaju postižu 70% efikasnosti). Posebnost ovakvih peći je velika termalna masa koja služi kao akumulator topline, a može se oblikovati u skladu s dizajnom interijera.