Predavanje Otpad ili plastika – kreativna rješenja

Edukacija za odgajatelje dječjih vrtića o problemu plastičnog zagađenja i kreativnim rješenjima koja su primjenjiva u radu s djecom kroz radionicu recikliranja.
 
U Dječjem vrtiću Garešnica, 30. studenog 2020. održat će se edukacija za odgajatelje dječjih vrtića o problemu plastičnog zagađenja i kreativnim rješenjima koja su primjenjiva u radu s djecom kroz radionicu recikliranja kako bi se kod njih potakla svijest o zagađenju koje nastaje uslijed lošeg gospodarenja otpadom. Takve radionice također potiču kreativnost i maštu jer se polaznike i polaznice potiče na to da izrade vlastite kreacije od jednom već iskorištenih materijala.